Over de stichting

Atelierroute Groot Woerden is een initiatief van de stichting Atelierroute Groot Woerden.

Stand van zaken per medio 2023

Commissie van aanbeveling: 

Victor Molkenboer (burgemeester van Woerden)

Frans Lander (Cultuurfilosoof), Esther Didden (directeur Cultuur Platform Woerden)

Theo Aarsen (voorzitter Kunstkring Woerden).

De Atelierroute kan niet worden gerealiseerd zonder de inzet van de leden van de organisatie: Anke van den Hurk (voorzitter), Linda Koers, Milandi van den Heewer, Peter-Paul Oostveen (secretaris) en Lies van de Werken.

Natuurlijk kan het geheel niet tot stand komen zonder onze sponsors t.w. het VSB Fonds Woerden,  Cultuur Platform Woerden en Galerie Van Slagmaat.

Contactinformatie:
Mail: tsmooi@atelierroutegrootwoerden.nl
Bankrekening: NL 28 INGB 0009 4425 63
KvK: 30 181 603

E-mailen
Instagram